Hem

      

  |   Kontakt  |

 

Stadgar

Årsmöten

Styrelsen

Bussdepån

Övriga dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2019


2018


2017


20162015
2014

2013


2012

2011
2010

Stadgar Eneby Enlunda Vägsamfällighetsförening § 15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara Styrelsen tillhanda senast under december månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Kontakta valberedningen om du vill delta i styrelsearbetet

Sebastian von Wachenfelt svwphoto.com@gmail.com och Robert Mickelsson robertmickelsson@gmail.com. Styrelsen sammanträder 5-10 gånger per år. Att delta i styrelsen innebär en utmärkt möjlighet att lära känna dina grannar samt att hålla dig à jour om och påverka utvecklingen i området.


Årsmötesprotokoll 2020

Kallelse till årsmöte EEV 2020

Verksamhetsberättelse

Bokslut 2019

Revisionsberättelse 2019

Förslag till ersättning styrelse övriga 2020


Årsmötesprotokoll 2019

Kallelse till årsmöte EEV 2019

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse 2018

Bokslut 2018 - Budget 2019

Förslag till ersättning styrelse övriga


Kallelse till årsmöte EEV 2018

Verksamhetsberättelse

Bokslut 2017

Budget utfall 2017

Revisionsberättelse 2017

Förslag budget 2018

Belysningsmotion

Förslag till ersättning styrelse övriga


Årsmötesprotokoll 2017

Kallelse till årsmöte 2017.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2016.pdf

Bokslut 2016.docx

Budget_utfall 2017.pdf

Revisionsberättelse_2016.
pdf

Budget_2017.pdf

Förslag till debiteringslängd 2017.pdf

Förslag till arvoden for styrelse och Revisor 2016.pdf


Kallelse till årsmöte 2016.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2015.pdf

Bokslut 2015.docx

EEV sammanställning 2015.xls

Budget_utfall 2016.xls

Revisionsberättelse_2015.xls

Budget_2016.xls

Förslag till debiteringslängd 2016.pdf

Planerade förbättringar av Enlundavägen 2016.pdf

Förslag till arvoden for styrelse och Revisor 2015.pdf

Kallelse till städdag 2016.pdf

Årsmötesprotokoll 2016.pdf


Kallelse till årsmöte 2015.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2014.pdf

Bokslut 2014.pdf

EEV sammanställning 2014.pdf

Revisionsberättelse_2014.pdf

Budget_2015.pdf

Förslag till debiteringslängd 2015.pdf

Styrelsens förslag till beläggning av Enlundavägen.pdf

Förslag till arvoden for styrelse och Revisor 2015.pdf

Motesprotokoll_arsmote_2015.pdf


Kallelse årsmöte 2014-03-27.pdf

Årsberattelse.pdf

Bokslut EEV 2013.pdf

Revisonsberättelse 2013 Eneby-Enlunda VSF.pdf

EEV budget 2014.pdf

Förslag till debiteringslängd 2014.pdf

FULLMAKT årsmöte.pdf

Kallelse till städdag 2014.pdf

Protokoll årsmote EEV 20140327.pdf

Extra årsmotesprotokoll 2012-09-26 EEV.pdf


Kallelse_till_arsmote 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2012.pdf

Bokslut 2012-12-31 final.pdf

EEV_sammanställning 2003 - 2012.pdf

EEV 2012 utfall_budget.pdf

Revisonsberättelse 2012 EEV VSF.pdf

EEV Debiteringslängd 2013.pdf

Kallelse till städdag 2013.pdf

Underlag för buss på Enlundavägen 2012.pdf

Årsmötesprotokoll 2013-03-14.pdf


Årsmötesprotokoll 2012-03-28 EEV.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2011.pdf

EEV Bokslut 2011.pdf

Budget 2012.pdf

Revisonsberättelse 2011 EEV VSF.pdf


Årsmötesprotokoll 2011-04-13 EEV Signerat.pdf

Verksamhetsberättelse

Bokslut 2010.pdf

Revision 2010.pdf

Budget 2011.pdf

Motion asfaltering.pdf


Årsmötesprotokoll 2010.pdf

   
 
© 2020/by CRS info