Hem

      

  |   Kontakt  |

 

Stadgar

Årsmöten

Styrelsen

Bussdepån

Övriga dokument

 

Årsmötesprotokollet för 2020 finns nu upplagt under menyvalet "Årsmöten"


Välkommen till vår hemsida!

Eneby-Enlunda Vägsamfällighet bildades 1949 med uppgift att sköta  Enlundavägen som är 2,8 km lång och sträcker sig från Färentunavägen i öster till Tureholmsvägen i väster i Skå, Ekerö Kommun väster om Stockholm. I samfälligheten ingår även bivägarna Lykttändarens väg, Stjärtnäs Varvsväg, Enlunda Ängsväg, Tegelmästarens väg, Landholmens Gård samt Säby Utjordsväg. 2020 omfattas 121 fastigheter  av samfälligheten,  varav ca 90 är hushåll. Ansvaret för att vägen hålls i farbart skick ligger på oss medlemmar. En del av arbetet utför vi tillsammans, exempelvis på de årliga städdagarna, men den större delen köper vi in. Merparten av underhållet är plogning, sandning, sladdning, dikesskötsel samt lättare underhåll.

Vägen finansieras till viss del med statsbidrag men huvudsakligen med medlemsavgifter.  

I menyn till vänster hittar du  dokument angående vägföreningens verksamhet under rubrik Årsmöten.

Under rubrik Övriga dokument finns annan information som kan vara av intresse.

Information angående den bussdepå Ekerö Kommun vill anlägga på Enlundavägen finns under rubriken Bussdepån.

 

Besök gärna hemsidan regelbundet.

 

© 2020 / by CRS info